مسابقات

جشنواره تجارب زیسته معلّمان دوره اوّل متوسطه در قالب پادکست

 دریافت شیوه نامه جشنواره کشوری تجارب زیسته معلمان دوره اوّل متوسطه در حوزه مدیریّت کلاس، سنجش و ارزشیابی و تکالیف در کلاس های درس مجازی یا حضوری در قالب پادکست آموزشی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نمایش پوستر جشنواره و فیلم های نحوه تولید پادکست های آموزشی در ادامه مطلب 

ادامه مطلب »