محتوای آموزشی کار فناوری هفتم

فیلم های تدریس پودمان کسب و کار پایه هفتم( ۳ قسمت ) – سرکار خانم نسرین پاشائی و آقای شهرام فرج اله زاده شهرستان مراغه استان آذربایجان شرقی

برای دریافت فیلم های تدریس پودمان کسب و کار پایه هفتم – سرکار خانم نسرین پاشائی و آقای شهرام فرج اله زاده شهرستان مراغه استان آذربایجان شرقی لطفا کلیک کنید .

ادامه مطلب »

فیلم های تدریس پودمان مستندسازی پایه هفتم در سیستم اندروید(۶ قسمت)- سرکار خانم جودی شهرستان مراغه استان آذربایجان شرقی

برای دریافت فیلم های تدریس و محتوای آموزشی پودمان مستندسازی پایه هفتم در اندروید ، که توسط همکار توانمند کار و فناوری سرکار خانم جودی از شهرستان مراغه تهیه شده است ، کلیک کنید. تدریس پودمان مستندسازی کار و فناوری هفتم ( بخش اول ) – مدرس : خانم ایران جودی / شهرستان مراغه استان آذربایجان شرقی  تدریس پودمان مستندسازی …

ادامه مطلب »

فیلم تدریس و محتوای پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات ” مدرس : خانم لیلا دوستی سرگره کار و فناوری شهرستان سراب “

برای دریافت فیلم تدریس و محتوای پودمان ۳ با عنوان جستجو و جمع اوری اطلاعات که توسط خانم لیلا دوستی سرگره کار و فناوری شهرستان سراب “در سه قسمت تدریس و به همراه پاور پوینت و درسنامه پودمان ارسال شده است لطفا کلیک کتید.

ادامه مطلب »

فیلم تدریس و محتوای پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات ” مدرس : خانم مریم حسین زاده ناحیه ۱ تبریز و آقای اسلام قلندری شهرستان بناب “

برای دریافت فیلم تدریس و محتوای پودمان ۳ با عنوان جستجو و جمع اوری اطلاعات که توسط دبیران محترم کار و فناوری ناحیه ۱ تبریز : “سرکار خانم مریم حسین زاده و آقای اسلام قلندری شهرستان بناب “در دو قسمت تدریس و ارسال شده است لطفا کلیک کتید.

ادامه مطلب »