محتوای آموزشی کار و فناوری هشتم

تدریس پودمان الکترونیک؛ کتاب کار وفناوری پایه هشتم (بخش اول و دوم )خانم نسرین پاشایی : شهرستان مراغه

پودمان الکترونیک هشتم در دو بخش توسط همکار محترم سرکار خانم نسرین پاشائی دبیر توانمند کار و فناوری شهرستان مراغه استان آذربایجان شرقی تدریس شده است برای دریافت فیلم های تدریس لطفا کلیک کنید.

ادامه مطلب »

فیلم تدریس ایجاد پست الکترونیکی پودمان ۳ هشتم” سرکار خانم زهرا سلیمی”

فیلم تدریس پودمان ۳ کتاب کار و فناوری هشتم با عنوان ” ایجاد پست الکترونیکی در سایت رشد ” که توسط همکار محترم کار و فناوری ناحیه ۴ ” سرکار خانم زهرا سلیمی ” تهیه و ارسال شده است . برای دریافت فیلم روی لینک دانلود کلیک نمایید .

ادامه مطلب »