محتوای آموزشی کار و فناوری نهم

طرح های کار با مس

 طرح های کاربردی برای پودمان کار با مس را از فایل زیر . دریافت نمایید .  نمونه های طرح های کاربردی برای برجسته کاری روی مس 

ادامه مطلب »

فیلم های تدریس پودمان ۲ کتاب کار و فناوری نهم /آقای حسن رضائی و خانم زهره سائلی دبیران توانمند شهرستان مراغه (آذربایجان شرقی)

تمرین ها و ترسیم های پودمان ۲ کتاب کار وفناوری نهم که در نرم افزار Bricscad و نرم افزار fast view ( سیستم عامل اندروید) توسط آقای حسن رضائی دبیر توانمند شهرستان مراغه استان آذربایجان شرقی تدریس و ارسال شده است .

ادامه مطلب »

محتوای آموزشی و فیلم های تدریس پودمان ترسیم کار و فناوری نهم

فیلم های آموزشی ترسیم های پودمان ۲ کار و فناوری نهم با استفاده از نرم افزار fastview  ( ترسیم در سیستم اندروید) توسط آقای حسن رضائی و خانم زهره سائلی دبیران توانمند کار و فناری شهرستان مراغه تهیه شده است .برای دریافت فیلم ها کلیک کنید.

ادامه مطلب »