درسنامه

درسنامه های پودمان ۳ کار و فناوری هفتم “جستجو و جمع آوری اطلاعات”

درسنامه های پودمان ۳ از کتاب کار و فناوری هفتم “جستجو و جمع آوری اطلاعات” که توسط همکاران استان : سرکار خانم الهام ملکی( ناحیه ۴ تبریز ) و آقای بهمن نوری (شهرستان مرند ) تدوین شده است . برای دریافت کلیک کنید .

ادامه مطلب »